Vad är Demokratiåret?

Föreningen Bertas logga

DEMOKRATIÅRET
– ett inspirerande år om praktiskt förändringsarbete

Världen behöver fler Malala Yousafzai, Greta Thunberg och Joshua Wong!

Vi vet att många unga oroar sig för framtiden – vi vill vända den oron och ge dem verktyg för att kunna stå upp för en bättre och rättvisare värld.

VAD ÄR DEMOKRATIÅRET?

Idén är enkel – 20 ungdomar och fem faddrar ses en lördag i månaden under hela läsåret. Vi knyter vänskapsband över stadsdelsgränserna genom att tillsammans prova på olika roliga aktiviteter runt om i Stockholm. Varje lördag får vi också besök av en gäst, som själv har lyckats påverka sin omvärld genom någon form av praktiskt förändringsarbete. Gästerna fungerar som positiva förebilder som inspirerar ungdomarna att våga ta plats, visar på olika sätt att få omvärlden att lyssna, förklarar vilka makthavare som beslutar om vad och mycket mer. Året avslutas med en kollovecka på Barnens Ö som både blir en plats där vi kan knyta ihop säcken och en festlig avslutning i skärgården. Fylld med allt från bad och paddling, till samarbetsbanor och matlagning över öppen eld.

FÖRST EN ”PROVA PÅ”-LÖRDAG! 

Målet är att Demokratiåret ska dra igång höstterminen 2020. För att testa vårt koncept, förfina våra metoder och höra vad ungdomarna själva tycker om upplägget, kommer vi att anordna en ”prova på”-lördag redan i år. Denna kommer även att fungera som underlag när vi söker finansiering från bland annat Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Allmänna Arvsfonden. Läs mer om lördagen och anmäl intresse här!

VILKA ÄR ARRANGÖRERNA?

Demokratiåret är ett politiskt- och religiöst obundet projekt som syftar till att öka unga människors inflytande över sin egen vardag och omvärld. Bakom projektet står den ideella Föreningen Berta, som arrangerar Demokratiåret i samarbete med Studieförbundet Bilda. Demokratiåret är helt gratis.

Många ungdomar har en glöd och ett engagemang som skulle kunna förändra och förbättra vårt samhälle och vår omvärld. Men att kunskapen och verktygen för att faktiskt få någon att lyssna ofta saknas. Det vill vi ändra på!