Integritetspolicy

Integritetspolicy

Sekretess och användarpolicy

Den 25 maj 2018 började en ny lag, GDPR att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen

Föreningen Berta är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss när du blir medlem. Föreningen Berta lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan medlemsinformation till tredje part annat än de som nämns i punkterna nedan. Med personuppgifter menas information som kan knytas till en enskild person.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi sparar ditt för- och efternamn och din mailadress.

Vilka uppgifter delas?

Nyhetsbrev

Om du valt att bli medlem får du vårt nyhetsbrev vilket innebär att din email delas med vår email-tjänsteleverantör. Din information delas för att vi ska kunna använda tjänsten och på så sätt hålla dig uppdaterad med erbjudanden. Vi använder Mailchimp som email-tjänsteleverantör.

 

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att raderas ur systemen samt ta del av den information som finns lagrad om dig. Du har även rätt att „få felaktiga personuppgifter rättade, flytta personuppgifterna (dataportabilitet) och invända mot att personuppgifterna används för marknadsföring. Föreningen Berta kommer utifrån sina förutsättningar ge tillgång till dina kunduppgifter senast en månad efter att ha mottagit begäran. Om vi inte kommer kunna ge tillgång till uppgifterna ska vi utan dröjsmål och senast en månad efter att vi har mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till Datainspektionen och begära rättslig prövning.

 

Om du undrar över något kring detta, kontakta oss på info@foreningenberta.se